ZBM engineering services portfolio

Exciting News from ZBM SA! 🚀
We’re thrilled to announce that ZBM SA is expanding its engineering services portfolio, catering to a diverse range of industries. Our commitment to excellence is reflected in the enhanced services we now offer in the areas of design, procurement, supervision, maintenance, and consulting.
At ZBM SA, we’re dedicated to providing top-notch engineering solutions for:
🏭 Industrial Sector
🏥 Health Care
🏘 Local Governments
🏗 Developers
🛒 Retail Networks
Our team is geared up to deliver innovative and tailored solutions that meet the unique needs of each industry. Whether you’re in manufacturing, healthcare, local governance, real estate development, or retail, ZBM SA is your trusted partner for comprehensive engineering services.
Join us in shaping the future of engineering excellence! Feel free to reach out for collaboration, consultation, or to explore how ZBM SA can contribute to the success of your projects.
#ZBMSA #EngineeringExcellence #Innovation #Collaboration #IndustrySolutions #Consulting
ZBM nadzór nad DK91

NRozpoczęliśmy pracę nad nowym projektem, którego przedmiotem jest przebudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku granica miasta Częstochowa – Nowa Wieś. W ramach inwestycji zostanie przebudowana jezdnia, skrzyżowania, zatoki autobusowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkowników DK91.

⌛ Planowany termin zakończenia robót: IV kwartał 2024.

#construction #road #safety #bezpieczeństworuchudrogowego #works #ZBM
ZBM as EPCM

Nieustannie pracujemy nad wieloma projektami pod czujnym okiem naszego wyspecjalizowanego The reasons why You may prefer EPCM contracting.

Contact us for the upcoming Project. Contact us for your success.


https://lnkd.in/dxsu4tmp
ZBM przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie

Nieustannie pracujemy nad wieloma projektami pod czujnym okiem naszego wyspecjalizowanego zespołu. 🚀
Jednym z nich jest przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie mająca na celu funkcjonalne dostosowanie Szpitala do najwyższych standardów leczenia pacjentów. Dodatkowym celem Inwestycji jest unowocześnienie infrastruktury naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanej w Szpitalu, która posłuży kształceniu młodej kadry lekarzy.
🔔 Planowane zakończenie robót: I kwartał 2024r.

#ZBM #hostpital #supervision #construction #warsaw #healthcare
ZBM i PPLNG

Czy już zarejestrowaliście się na Konferencję PPLNG? To doskonała okazja dla inwestorów, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem stacji tankowania jak i regazyfikacji, aby poznać najważniejsze aspekty tej perspektywicznej branży oraz uzyskać cenne wskazówki od ekspertów, bowiem swoją premierę będzie miał Przewodnik dla inwestorów, operatorów i użytkowników instalacji LNG. To zbiór zaleceń i dobrych praktyk, materiał wskazujący możliwości i zasady budowy stacji, poruszający kluczowe zagadnienia począwszy od Informacji o regulacjach i przepisach związanych z sektorem L CNG, przez praktyczne wskazówki dotyczące procesu inwestycyjnego w stacje L CNG, po kontakty do kluczowych instytucji i partnerów biznesowych. Został przygotowany przez ekspertów z ZBM S.A. SA oraz partnerów – pozostałych członków PPLNG – którzy dzieląc się swoim know-how mogą przeprowadzić inwestora przez cały proces.
Nie może Was na nim zabraknąć!
https://lnkd.in/dW7hMb28
#gas #LNG #CNG #methane #ZBM #DUON #PPLNG DUON Dystrybucja sp. z o.o.Polish LNG & bioLNG Platform | Polska Platforma LNG i bioLNG
ZBM wspiera młodych inżynierów

Builder for the Young Engineers (B4YE) to społeczny program edukacyjny zainicjowany w 2017 roku, realizowany przez miesięcznik Builder Polska przy współpracy z wiodącymi firmami z branży budowlanej. Celem tego programu jest wspieranie młodych inżynierów i architektów w poszerzaniu fachowej wiedzy oraz umiejętności.

Cieszymy się, że możemy być częścią tej inicjatywy! 💪

#builder #builderfortheyoungengineers #b4ye #zbm #wsparcie
ZBM ESG

Environmental, Social, Governance, to nie tylko skrót, ale element strategii naszego działania. Spółka aktywnie angażuje się w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w obszarach budownictwa i energetyki. ESG, czyli zestaw kluczowych aspektów, które opisują, jak dabmy o środowisko, angażujemy się społecznie i prowadzimy swoje sprawy korporacyjne. Dla ZBM SA, te aspekty stanowią fundament etycznego prowadzenia biznesu.

Dziękujemy naszym Klientom za to, że kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju i spójnymi usługami w zakresie zrównoważonego rozwoju. ESG to nie tylko trend, to droga do długotrwałego sukcesu ZBM.
#ESG #succes #bussines #Poland
ZBM Nadzoruje modernizację Kliniki Neurologii z Oddziałem Udarowym

Informujemy, że podpisaliśmy umowę z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w poszczególnych branżach w trakcie modernizacji Kliniki Neurologii z Oddziałem Udarowym.

To dla nas niezwykłe zadanie, ponieważ ma na celu poprawę jakości świadczonych usług dla pacjentów cierpiących na udar mózgu, choroby rzadkie i demielinizacyjne.

Jesteśmy gotowi wziąć udział w projekcie, który ma wpływ na zdrowie i dobro pacjentów. 👩‍⚕️

#nazdór #nadzórinwestorski #construction #opiekamedyczna #WUM #medycyna 
ZBM nadzór nad budową Fabryki w Zamościu

Mamy przyjemność ogłosić, że podpisaliśmy umowę z Fabryką Zamość na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy nowego kompleksu biurowo-usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną.

Jesteśmy gotowi dostarczyć projekt najwyższej jakości i cieszymy się na owocną współpracę.

Bądźcie na bieżąco z naszymi postępami!

#construction #budowa #kompleksbiurowy #nadzór #supervision #constructionsite