Outsourcing i wsparcie w zakresie inżynieryjnym

ZBM oferuje pełen outsourcing działu inwestycyjno- budowlanego zbudowany specjalnie dla potrzeb konkretnego klienta lub konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.

Inwestor dzięki tej usłudze może mieć do dyspozycji dowolną liczbę kierowników projektu, działu zakupów, projektantów, inżynierów którzy pod jego marką zrealizują jego cele od zakupu działek, przez projektowanie, wykonawstwo aż po zażegnanie sporów i roszczeń.

Co jest dla Ciebie ważne?


Kontrola i transparentne zarządzanie procesem budowlanym zgodnie z metodyką zdefiniowaną dla Klienta

Kontrola i transparentne zarządzanie procesem budowlanym zgodnie z metodyką zdefiniowaną dla Klienta.

Obniżenie kosztów Klienta

Obniżenie kosztów Klienta.

Korzystanie z wdrożonych i praktycznych procedur

Korzystanie z wdrożonych i praktycznych procedur.

Korzystanie z wyspecjalizowanego działu prawnego

Korzystanie z wyspecjalizowanego działu prawnego.

Nadzór Inwestycyjny wykonywany przez stały, przeszkolony, zespół inżynieryjny wszystkich specjalności

Nadzór Inwestycyjny wykonywany przez stały, przeszkolony, zespół inżynieryjny wszystkich specjalności.

Dostęp do 350 specjalistów w ramach jednej usługi

Dostęp do 350 specjalistów w ramach jednej usługi.

Przygotowanie postępowania przed projektowaniem

Ustalimy z Tobą kluczowe wymagania dla planowanej inwestycji, przygotujemy dokumenty techniczne zawierające właściwie sprecyzowane wymagania w dowolnej formie np. Programu Funkcjonalno Użytkowego dla inwestycji.

Studium wykonalności

Zbierzemy najdrobniejsze informacje o lokalizacji inwestycji w tym dane z urzędów, zadamy Tobie kluczowe pytania dotyczące wymagań inwestycji. Przeprowadzimy szybko analizę techniczno-ekonomiczna możliwości realizacji zaplanowanej inwestycji z uwzględnieniem wariantów. Twój pomysł zamienimy na zamierzenie inwestycyjne.

Wybranie projektanta i nadzór nad projektantem w okresie projektowania

Dzięki naszemu doświadczeniu i prawidłowej komunikacji, stworzymy wspólnie Projekt uszyty na Twoją miarę.

Kosztorysowanie

Przygotujemy przedmiary robót na podstawie dostarczonego projektu, wykonamy wycenę robót, oszacujemy wartości robót na etapach przedprojektowych, przygotujemy kosztorysy zmian lub przeprowadzimy weryfikację kosztorysów otrzymanych. Z nami będziesz znał obciążenie CAPEXU przed podpisaniem umowy z Wykonawcą!

Opinie i Ekspertyzy Techniczne

Dostarczymy Ci opinię i ekspertyzę z każdej dziedziny inżynierii. Pozyskamy za Ciebie dane do opracowania zagadnienia, przeprowadzimy niezbędne badania i omówimy z Tobą przygotowane wyniki analiz. Eksperci i grupy specjalistów z którymi pracujemy są do Twojej dyspozycji.

Opinie geotechniczne

Wykonamy opinie założeń do badań geotechnicznych, wykonanie badań, opracowanie wyników wraz z wnioskami dla Inwestora.

Due diligence

Due diligence stanowi zazwyczaj ostatni etap fazy przedtransakcyjnej, dlatego wiemy jak ważne jest abyś znał zagrożenia, mocne i złe strony inwestycji. Dzięki naszemu sprawozdaniu będziesz mógł podjąć właściwe decyzje.

Analizy widoczności

Analizy widoczności.

Analiza ryzyka inwestycyjnych

Opracujemy i omówimy z Tobą ryzyka twojego pomysłu. Mamy nadzieję, że dodamy Ci skrzydeł i energii do działania!

Opracowanie programów inwestycyjnych

Pomożemy Tobie, planistom i wizjonerom z twojej firmy stworzenie dalekosiężnych planów, które pokażą kierunek programów inwestycyjnych w Twojej firmie.

Pośrednictwo w wynajmie i sprzedaży nieruchomości

Opowiedz nam o swojej potrzebie, a my obniżymy Twoje koszty, zwiększymy zyski.

Pozyskiwanie uzgodnień z dysponentami mediów i administratorami dróg

Ustalimy potrzeby Inwestycji, zidentyfikujemy właściwych dysponentów/ gestorów sieci mediów i zarządców dróg, przygotujemy dokumentację do uzyskania warunków technicznych i je uzyskamy.

Tworzenie koncepcji zagospodarowania terenu

Przeprowadzimy analizę funkcjonowania inwestycji w kontekście danej lokalizacji, działki, przygotujemy dla Ciebie rysunki i wizualizacje wybranych wariantów. Dzięki koncepcji, będziesz mógł skupić się na tym co dla Ciebie ważne, my zajmiemy się detalami.

Tworzenie planów budżetowo realizacyjnych

Przeprowadzimy analizę zamierzeń inwestycyjnych, opracujemy podział inwestycji na mniejsze funkcjonalne elementy. Wycenimy każdy z elementów oraz dopasujmy je do Twoich możliwości finansowania.

Analiza warunków technicznych mediów

Analiza odbywa się w kontekście wymagań inwestycji.

Analiza akustyczne, drgań, oddziaływania

Przygotowanie planu badań, przeprowadzenie badań, opracowanie wyników wraz z opracowaniem wniosków dla Twojej inwestycji.

Wizualizacje 3D

Wizualizacje 3D.

Tworzenie i zarządzanie modelem Building Information Model

Idziesz z duchem czasu? Świetnie, my też! Zapraszamy do współpracy.

Uzyskiwanie decyzji administracyjnych (PnB, DUŚ, WZ, MDCP, itd.)

Twoim imieniu załatwimy wszelkie formalności, mamy w tym wprawę, Ty zajmij się biznesem, my uzyskiwaniem pozwoleń, opinii i zgód.

Tworzenie standardów technicznych do projektowania i wykonywania obiektów dedykowanych potrzebom klienta/ specyfice branży

Tworzenie standardów technicznych do projektowania i wykonywania obiektów dedykowanych potrzebom klienta/ specyfice branży.

Weryfikacja projektów i ich optymalizacja pod kątem kosztów eksploatacyjnych, redukcji emisji CO2

Przegląd dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z przepisami oraz pod kątem uzasadnienia ekonomicznego zastosowanych rozwiązań.

Nadzór autorski

Nasz zespół projektowy zoptymalizuje rozwiązania i wskaże prawidłową ścieżkę realizacji Twojej inwestycji.

Zarządzanie dokumentacją projektową

Opracowanie procedur związanych z: przygotowaniem, weryfikowaniem, zatwierdzaniem i kierowaniem do realizacji dokumentacji, wprowadzaniem zmian i przygotowaniem projektów zamiennych, przygotowaniem dokumentacji powykonawczej. Będziesz mógł zawsze odnaleźć potrzebą dokumentację i historię sprawy.

Nadzór konserwatorski i doradztwo

Opracowanie procedur wsparcia celowości inwestycji i czynny nadzór, kontakt z Konserwatorem.

Wprowadzenie procesów i narzędzi do zarządzania inwestycją

Naszą specjalnością jest adaptacja i wykorzystanie sprawdzonych procedur i narzędzi pozwalających na optymalne zarządzanie Twoją inwestycją. Wyniki analizy wstępnej zamiaru inwestycyjnego są redagowane w postaci procedur wykonawczych dla zagwarantowania terminowej i zgodnej z budżetem i jakością realizacji inwestycji.

Zarządzanie obiegiem dokumentacji i archiwizacja

Uporządkowanie dokumentacji i zarządzanie jej obiegiem to sprawne korzystanie z niej, minimalizacja ryzyk związanych z roszczeniami i kosztami dod. podczas utrzymania obiektu budowlanego. Dzięki ZBM będziesz mógł zawsze odnaleźć potrzebą dokumentację i historię sprawy.

Zarządzanie zmianą

Twierdzimy, że „lepsze jest wrogiem dobrego” z tego powodu proponujemy Ci sprawdzoną i efektywną praktykę i procedury zarządzania zmianami na etapie projektowania, realizacji i utrzymania obiektów.

Zarządzanie ryzykiem

Proponujemy sprawdzoną i efektowną praktykę i procedury zarządzania ryzykami realizacyjnymi, czasowymi i budżetowymi aby zrównoważyć ryzyka dla osiągnięcia Twojego celu przy optymalnym wykorzystaniu zasobów i kosztów.

Raportowanie

Pełna transparentność której wynikiem są raporty informujące Ciebie o statusie zawansowania negocjacji, rozmów, stanu prac projektowych, realizacji zadań budowlano- inwestycyjnych. Dzięki współpracy z ZBM będziesz miał pełną konieczną wiedzę do wewnętrznych sprawozdań i podejmowania kluczowych decyzji.

Negocjacje

Kilku stopniowe negocjacje od wskazania i jednoznacznego opisania przedmiotu zamówienia, wskazania warunków dostawy i standardu wykonania i odbioru przez kilka rodzajów negocjacji finansowych aby otrzymać ofertę uszyta na miarę Twoich potrzeb.

Poszukiwanie optymalizacji

Zadaniem Kierowników projektów jak i kierowników działów jest ciągłe poszukiwanie zmian na lepsze, udoskonalanie już wypracowanych rozwiązań, opracowywanie poprawek które służą zmniejszeniu kosztów, przyśpieszeniu działań, zwiększeniu bezpieczeństwa. Możesz liczyć na to, iż przy współpracy z nami Twoje projekty staną się tańsze i lepsze, a ich realizacją będziesz się chwalić.

Tworzenie raportów ewaluacyjnych

Śledzenie zmian jest istotnym czynnikiem oceny wydajności i prawidłowości realizacji zadań Inwestycyjnych, dlatego Raporty ewaluacyjne pozwolą na określenie KPI dla każdego, nawet najmniejszego zadania lub grupy projektów powtarzalnych.

Zarządzanie budżetem

Procedury zarządzania budżetem, elektroniczna wymiana informacji i rozważny proces budowlany sprawią, że przekonasz się o tym, że Twój portfel zamówień jest dla nas priorytetem, a oszczędności całego procesu Inwestycyjnego to gwarancja stałej współpracy, czego dowodem jest nasza 22 letnia obecność na polskim rynku inwestycyjno budowlanym.

Stworzenie i kontrola harmonogramu i kamieni milowych inwestycji

Analiza potrzeb i możliwości, stworzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z jego dynamicznym śledzeniem. Z nami będziesz na bieżąco.

Potwierdzanie stanu rzeczowo-finansowego

Tworzenie dokumentacji dowodowej uprawniającej do stwierdzenia postępu rzeczowego i finansowego inwestycji. Potrzebujesz dowodów realizacji? Otrzymasz je zawsze gdy tego sobie zażyczysz.

Wsparcie i zabezpieczenie prawne Klienta

Zapisy umowne opracowane i zmieniane w oparciu o ponad 20letnie doświadczenie w branży budowlanej i energetycznej a także prawidłowe zapisy relacji z wykonawcami i dostawcami zapewnią powodzenie Twojej inwestycji, a także dadzą bezpieczeństwo Twojej spółce i jej Zarządowi.

Kontrola wykonywania postanowień umów

Umowy tworzone przez nasz zespół adwokacki są sprawdzone na kilkuset realizacjach i tysiącach dostaw. Zapewniają partnerskie działanie i narzędzia do respektowania zapisów umownych, których celem jest dobro Twojej inwestycji.

Reprezentowanie Klienta

Inwestor Zastępczy, czyli inaczej wzięcie na barki całości zadań zleconych przez Ciebie i dla Ciebie. Zlecenie ZBM reprezentacji, dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi zaoszczędzi Twój budżet, czas a także zapewni poczucie bezpieczeństwa.

Analiza i zarządzanie roszczeniami

Posiadamy  wiedzę , kwalifikacje i doświadczenie  do analizy i oceny ryzyk i zagrożeń na każdym etapie inwestycji. Oferujemy doradztwo techniczne i formalne w kontekście administracji Kontraktem, zarówno na zlecenie Inwestora jak i Wykonawcy. Wysoko wykwalifikowana kadra gwarantuje najwyższą jakość dokonywanych usług. Naszymi klientami są zarówno Wykonawcy Robót budowlanych jak i Inwestorzy dysponujący środkami z Budżetu państwa i/lub będący beneficjentami środków z Unii Europejskiej. Współpracowaliśmy także z Towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz z Bankiem Ochrony Środowiska.

Dział Zamówień

Do Twojej dyspozycji.

Biuro projektowe

Do Twojej dyspozycji.