Przygotowanie Inwestycji

Poprowadzimy Twoją firmę drogą na której świadomie zdefiniujesz swoje potrzeby Inwestycyjne w kontekście budżetu, możliwości, czasu i czynników ważnych dla Twojego biznesu. Przekujemy twój pomysł w konkretny realizowalny plan.

Co jest dla Ciebie ważne?


Przygotowanie postępowania przed projektowaniem

Ustalimy z Tobą kluczowe wymagania dla planowanej inwestycji, przygotujemy dokumenty techniczne zawierające właściwie sprecyzowane wymagania w dowolnej formie np. Programu Funkcjonalno Użytkowego.

Studium wykonalności

Zbierzemy detaliczne informacje o lokalizacji inwestycji w tym dane z urzędów, zadamy Tobie kluczowe pytania dotyczące wymagań inwestycji. Przeprowadzimy analizę techniczno-ekonomiczną możliwości realizacji zaplanowanej inwestycji z uwzględnieniem wariantów. Twój pomysł zamienimy na zamierzenie inwestycyjne.

Wybranie projektanta i nadzór nad projektantem w okresie projektowania

Dzięki naszemu doświadczeniu i prawidłowej komunikacji, stworzymy wspólnie Projekt uszyty na Twoją miarę tj. zgodność z założeniami, zgodność z przepisami, efektywność ekonomiczna.

Kosztorysowanie

Przygotujemy przedmiary robót na podstawie dostarczonego projektu, wykonamy wycenę robót, oszacujemy wartości robót na etapach przedprojektowych, przygotujemy kosztorysy zmian lub przeprowadzimy weryfikację kosztorysów otrzymanych. Z nami będziesz znał obciążenie CAPEXU przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.

Opinie i Ekspertyzy Techniczne

Dostarczymy Ci opinię i ekspertyzę z każdej dziedziny inżynierii. Pozyskamy za Ciebie dane do opracowania zagadnienia, przeprowadzimy niezbędne badania i omówimy z Tobą przygotowane wyniki analiz. Eksperci i grupy specjalistów z którymi pracujemy są do Twojej dyspozycji.

Opinie geotechniczne

Wykonamy opinie założeń do badań geotechnicznych, wykonanie badań, opracowanie wyników wraz z wnioskami dla Inwestora. Zapewnimy Ci dobry grunt pod twoją Inwestycję.

Due diligence

Due diligence stanowi zazwyczaj ostatni etap fazy przedtransakcyjnej, dlatego wiemy jak ważne jest abyś znał zagrożenia, mocne i słabe strony inwestycji. Dzięki naszemu sprawozdaniu będziesz mógł podjąć właściwe decyzje.

Analiza ryzyka inwestycyjnego

Opracujemy i omówimy z Tobą ryzyka twojego pomysłu. Mamy nadzieję, że dodamy Ci skrzydeł i energii do działania!

Opracowanie programów inwestycyjnych

Pomożemy Tobie, planistom i wizjonerom z Twojej firmy stworzenie dalekosiężnych planów, które pokażą kierunek rozwoju Twojego pomysłu.

Pośrednictwo w wynajmie i sprzedaży nieruchomości

Posiadamy narzędzia doboru właściwej nieruchomości. Opowiedz nam o swojej potrzebie, a my obniżymy twoje koszty, zwiększymy zyski.

Pozyskiwanie uzgodnień z dostawcami mediów i administratorami dróg

Ustalimy potrzeby Inwestycji, zidentyfikujemy właściwych gestorów sieci i zarządców dróg. Przygotujemy dokumentację do uzyskania warunków technicznych i je uzyskamy.

Tworzenie koncepcji zagospodarowania terenu

Przeprowadzimy analizę funkcjonowania inwestycji w kontekście danej lokalizacji, nieruchomości, przygotujemy dla Ciebie rysunki i wizualizacje wybranych wariantów. Dzięki koncepcji, będziesz mógł skupić się na tym co dla Ciebie ważne, my zajmiemy się detalami.

Tworzenie planów budżetowo realizacyjnych

Przeprowadzimy analizę zamierzeń inwestycyjnych, opracujemy podział inwestycji na mniejsze funkcjonalne elementy. Wycenimy każdy z elementów oraz dopasujmy je do Twoich możliwości finansowania.

Analiza warunków technicznych mediów

Analizujemy potrzeby inwestycji z zakresie mediów w kontekście możliwości i warunków ich dostarczenia.

Analiza akustyczne, drgań, oddziaływania na środowisko

Przygotowanie planu badań, przeprowadzenie badań, opracowanie wyników wraz z opracowaniem wniosków dla Twojej inwestycji.

Wizualizacje 3D

Potrzebujesz zaprezentować inwestycję przed jej zrealizowaniem? Dział projektowy przygotuje model 3D odwzorowujący twój pomysł.

Tworzenie i zarządzanie BIM

Idziesz z duchem czasu? Świetnie, my też! Projektowanie i realizacja inwestycji w Building Information Model usprawnia przygotowanie, realizację oraz późniejsze użytkownie obiektu.

Uzyskiwanie decyzji administracyjnych

W Twoim imieniu załatwimy wszelkie formalności w Urzędach, mamy w tym wprawę, Ty zajmij się biznesem, my uzyskiwaniem pozwoleń, opinii i zgód.

Tworzenie standardów technicznych do projektowania i wykonywania obiektów powtarzalnych.

Ustandaryzowanie inwestycji będzie dla Ciebie źródłem oszczędności.

Weryfikacja projektów i ich optymalizacja pod kątem kosztów eksploatacyjnych, redukcji emisji CO2

Analiza dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z przepisami oraz uzasadnienia ekonomicznego zastosowanych rozwiązań. Stawiamy na rozwój Twoje firmy.

Nadzór autorski

Nasz zespół projektowy zoptymalizuje rozwiązania i wskaże prawidłową ścieżkę realizacji Twojej inwestycji.

Zarządzanie dokumentacją projektową

Opracowanie procedur związanych z: przygotowaniem, weryfikowaniem, zatwierdzaniem i kierowaniem do realizacji dokumentacji, wprowadzaniem zmian i przygotowaniem projektów zamiennych, przygotowaniem dokumentacji powykonawczej. Będziesz mógł zawsze odnaleźć potrzebą dokumentację i historię sprawy.

Nadzór konserwatorski i doradztwo

Opracowanie procedur wsparcia celowości inwestycji i czynny nadzór, kontakt z Konserwatorem.