26.04.2021
ZBM S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach al. Korfantego 9, ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty w przetargu na wybór Projektanta na Wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach i dostosowanie obiektu do standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli 4* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelowe.” wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnień.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami postępowania umieszczonymi na stronie Zamawiającego: http://bip.wput.pl/