Autostrada A1 odc. E

Ilość użytego betonu stanowi 27 basenów olimpijskich. Ilość robót ziemnych pozwala usypać wał wysokości człowieka wzdłuż polskiej linii brzegowej morza Bałtyckiego.

Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. Woj. Łódzkiego – węzeł Rząsawa

Inwestycja polega na budowie autostrady po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1 od granicy województw łódzkiego i śląskiego do w. Rząsawa o długości ok 16,5 km. W ramach inwestycji powstawanie 477.000m2 nawierzchni z betonu cementowego, 42 obiekty inżynierskie w tym 3 przejścia dla dużych zwierząt, przebudowane i zbudowane zostanie około 10km dróg lokalnych, powstanie około 20 km kanału technologicznego do obsługi Systemu Zarządzania Ruchem oraz okablowanie oświetlenia o długości około 14,5km. W ramach budowy należy zrealizować 1.300.000 m3 robót ziemnych – wykopów i nasypów. Obecna droga DK 1 powstała w latach 70 i została wybudowana przy udziale Ludowego Wojska Polskiego i znana jest jako “gierkówka”. Ruch na tej drodze to około 50.000 pojazdów na dobę.

Dane techniczne

Wartość usługi nadzoru [zł netto]

Wizualizacja przebiegu odcinka autostrady A1 odc. E

Galeria zdjęć

Inne projekty

Powrót