Budowa sieci kanalizacji w dzielnicy Wawer w Warszawie

Projekt skanalizowania Warszawy został wydany w postaci książki w 1879 r., więc kto wie, być może żołnierze walczący w powstaniu warszawskim korzystali z wiedzy w niej zawartej podczas ewakuacji kanałami. http://buwlog.uw.edu.pl/kanalizacja-warszawy

Inżynier dla zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wawer, w ulicach: Lucerny, Mrówczej, Widocznej, Władysława IV, Łyszkowickiej, Hajnowskiej, Antenowej, Wylotowej, Sadulskiej, Korynckiej, Pielęgniarek (Zadania I.2.12 i I.2.2 do I.2.10).

Galeria zdjęć

Inne projekty

Powrót