Droga Krajowa nr 61 w Legionowie

Inwestycja odblokowuje główną arterię miejską, a także wprowadza liczne systemy ochrony środowiska, bezpieczeństwa ruchu aut, pieszych i rowerzystów.

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską”

W ramach inwestycji projektowany i przebudowywany jest odcinek drogi krajowej nr 61 o długości ok. 2,1 km, przechodzący przez miasto Legionowo w strefie o zabudowie miejskiej. W ramach projektu przewidziano również infrastrukturę miejską – ścieżki rowerowe i kładkę dla pieszych. W ramach inwestycji zostaną wykonane również 2 obiekty inżynierskie w ciągu drogi krajowej, pełniące również funkcję przejścia dla małych zwierząt.

Dane techniczne

Wartość usługi nadzoru [zł netto]

Inne projekty

Powrót