DW 481 i budowa mostu przez Wartę

Nośność do 50 ton, prawie 14 m szerokości i 100 m długości. Most jest na tyle szeroki, że wystarczyło miejsca na wytyczenie po obu jego stronach stref dla pieszych i rowerzystów, które są oddzielone barierami od ruchliwej trasy.

Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 481 w miejscowośći Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wartę” w ramach zadnaia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 481 Łask – Widoradz Górny”.

Dane techniczne

Wartość usługi nadzoru [zł netto]

Galeria zdjęć

Inne projekty

Powrót