Modernizacja i adaptacja budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego

W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego przy Alejach Ujazdowskich 4, w Warszawie, w latach 1820-1825 zbudowano z inicjatywy Franciszka Armińskiego obserwatorium astronomiczne. W chwili założenia było ono jednym z najnowocześniejszych w Europie, do 1873 roku funkcjonowało jako samodzielna instytucja, a następnie weszło w skład Uniwersytetu Warszawskiego.

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla projektów: „rewitalizacja i modernizacja budynku Obserwatorium Astrnomicznego al.. Ujazdowskie 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu” (część wschodnia) objętego Programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” oraz „Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniewersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie” (część zachodnia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Inwestycja polegała na przebudowie i adaptacji pawilonów w zespole budynków Ogrodu Botanicznego UW. W ramach inwestycji powstały m.in. pomieszczenia przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów. Najstarsza część zespołu budynków (cieplarnia wg projektu J. Ch. Kamsetzera, na zamówienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego), pochodząca z końca XVIII w., została na początku XIX w. rozbudowana o obserwatorium astronomiczne.

Wartość usługi nadzoru [zł netto]

Galeria zdjęć

Inne projekty

Powrót