Most przez Wisłę DW 764

Budowa nowej przeprawy mostowej na Wiśle, w okolicach Połańca, oraz dróg dojazdowych jest wspólnym projektem obu województw, którego celem jest rozbudowa układu komunikacyjnego oraz usprawnienie ruchu w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

Dane techniczne

Wartość usługi nadzoru [zł netto]

Galeria zdjęć

Inne projekty

Powrót