Most przez Wisłę koło Kwidzyna

Największy w Europie most typu extradosed o długości 808 m. Rozpiętość przęseł mostów typu extradosed wynosi najczęściej od 100 do 200 m. Długość drutów w 54 linach przekracza 20 km.

Zarządzanie i nadzór inwestorski „Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90”

Budowa przeprawy mostowej przez Wisłę w nowym przebiegu drogi krajowej nr 90, wraz z dojazdami w rejonie Kwidzyna. Most przez Wisłę zaprojektowany jako typ extradosed, 6-przęsłowy, o największej rozpiętości przęsła – 204 m (rekord Europy w czasie otwarcia obiektu).

Dane techniczne

Wartość usługi nadzoru [zł netto]

Galeria zdjęć

Inne projekty

Powrót