Nadzór inwestorski dla Miasta Stołecznego Warszawy – Zarządu Dróg Miejskich

21.07.2022 podpisaliśmy umowę z Miastem Stołecznym Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego”

Zobacz także

Powrót