Nadzór nad remontami dróg w Warszawie

ZBM SA wraz z Shell Polska uhonorowali n

ajlepszą firmę i pracownika w dziedzinie HSSE (BHP) za dMiło nam poinformować,że podpisaliśmy umowę z Miastem Stołecznym Warszawa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót zasadniczych związanych z remontem/wzmocnieniem/przebudową jezdni wraz z robotami towarzyszącymi ulic m.st. Warszawy. Cieszymy się, że dzięki naszej pracy i wsparciu inżynierskiemu ulice staną się bezpieczniejsze, a ruch będzie płynny.
Tymniemniej na czas robót, kierowcy- noga z gazu!
#ZBM #Warszawa
Zobacz także

Powrót