Obowdnica Gołdapi

Wybudowanie obwodnicy usprawniło ruch tranzytowy, skróciło czas podróży oraz wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa ruchu i polepszenie warunków życia w mieście poprzez wyprowadzenie tranzytu poza obszary zamieszkałe. Wybudowany wiadukt drogowy jest obliczony na obciążenie pojazdem NATO – wyrzutnią rakiet.

Obowdnica Gołdapi

Dane techniczne

Galeria zdjęć

Inne projekty

Powrót