Obwodnica Jarosławia

Obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 4 stanowi ważny element układu komunikacyjnego kraju, umożliwiający połączenie zachodniej granicy państwa z Niemcami z południowo-wschodnią granicą z Ukrainą. Jest także częścią transeuropejskiego korytarza transportowego sieci TEN-T. Nowy odcinek tym samym zmniejszył degradację istniejącej cennej zabudowy, zabytków architektonicznych oraz istniejących w mieście dróg.

Obwodnica Jarosławia

Dane techniczne

Galeria zdjęć

Inne projekty

Powrót