Przebudowa ulicy Głębockiej w Warszawie

Usprawnienie komunikacji między dzielnicą Białołęka a trasą S8.

W ramach przedsięwzięcia powstała jednojezdniowa droga klasy Z – z jednym pasem ruchu w każdym kierunku i dodatkowymi pasami w rejonie skrzyżowań – chodniki, drogi rowerowe oraz zatoki autobusowe. Na skrzyżowaniu z ulicami: Podwójną i Kartograficzną, Sieczną, Internetową i Podłużną, a także na skrzyżowaniu ul. Berensona z ul. Kąty Grodziskie powstały ronda. Ulica Lewandów została połączona z ul. Berensona nową drogą, przebiegającą równolegle do ul. Głębockiej. Łącznie wybudowanych zostało około 2,3 km dróg.

Wybudowano lub przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną, oświetlenie uliczne, gazociąg, wodociąg, zbiorniki retencyjne, sieć elektroenergetyczną i telekomunikacyjną.
Równolegle prowadzona była inwestycja MPWiK polegająca na: budowie kanalizacji ściekowej w pasie drogowym ul. Głębockiej, kanalizacji ściekowej i tłocznej w ul. Berensona i ul. Kąty Grodziskie oraz przebudowie sieci wodociągowej w ul. Głębockiej i ul. Berensona.

Dane techniczne

Galeria zdjęć

Inne projekty

Powrót