Przejście Graniczne w Zosinie

Jest to obiekt strategiczny, dlatego nie możemy podać bliższych danych. Tym niemniej mamy nadzieję, że nie będziecie stali w korku, przejeżdżając przez granicę.

Przejście Graniczne w Zosinie

Inne projekty

Powrót