Rola Inwestora Zastępczego na projekcie dla Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie

25.07.2022 podpisaliśmy umowę z Państwową Inspekcją Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie na „Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji remontu budynku biurowego przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie”.

Zobacz także

Powrót