Rola Inżyniera Zastępczego na projekcie dla MPWiK

14.07.2022 podpisaliśmy umowę z MPWIK na Zastępczego Inżyniera dla budowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wawer w ulicach: Mrówczej i Widocznej (Zadanie I.2.2 i I.2.3) wraz z budową odgałęzienia sieci kanalizacyjnej w ul. Antenowej w Warszawie

Zobacz także

Powrót