S7 Koszwały – Nowy Dwór Gdański

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański”

W ramach inwestycji zbudowana została droga S7 w śladzie drogi krajowej nr 7, co wiązało się z wykonaniem dodatkowej jezdni o 3 pasach ruchu (wolnym, szybkim i awaryjnym).

Dane techniczne

Wartość usługi nadzoru [zł netto]

Galeria zdjęć

Inne projekty

Powrót