S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10)

Niestandardowym rozwiązaniem jest położenie 41 500 m² nawierzchni betonowej o ciągłym zbrojeniu i wykonanie na 6 obiektach nawierzchni z betonu cementowego. Całkowita nawierzchnia pokryłaby 40 boisk piłkarskich.

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo – Pieńki” oraz „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki – Płońsk”

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 Strzegowo-Pieńki oraz S7 Pieńki-Płońsk. Trasa S7 jest alternatywną względem A1 bezpłatną drogą z centrum kraju do Trójmiasta. W ramach inwestycji zostanie wykonane 200 tysięcy  m² nawierzchni z betonu cementowego na odcinku SP oraz około 280 tysięcy m² (w tym ok. 41 500 m² nawierzchni betonowej o zbrojeniu ciągłym) na odcinku PP; ponad 1 000 000 m³ wykopów i nasypów (PP), prawie 34 km dróg lokalnych (PP), zostanie przebudowane prawie 8 km sieci wodociągowych (PP) oraz wybudowane 12 km kanalizacji deszczowej (PP). W ramach Kontraktu PP wykonanych zostanie 14 obiektów inżynierskich, w tym 6 będzie zawierało niestandardowe rozwiązania konstrukcyjne – nawierzchnia na obiektach będzie betonowa, a nie asfaltowa.

Dane techniczne

Wartość usługi nadzoru [zł netto]

Wizualizacja przebiegu odcinka Strzegowo-Pieńki

Galeria zdjęć

Inne projekty

Powrót