S8 Mężenin – Jeżewo

Obiekty mostowe w ramach tego zadania zostały zaprojektowane pod klasę STANAG 2021, a to oznacza, że są przystosowane do obciążenia pojazdami wojskowymi NATO.

Zarządzanie kontraktem: „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+960,85 ” w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Przebudowa drogi DK8 do parametrów drogi ekspresowej na długości 15,39 km; przebudowa dróg powiatowych i gminnych; budowa: dróg zbiorczych i dojazdowych dla ruchu lokalnego, węzłów i miejsc obsługi podróżnych, obiektów inżynierskich i przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja obejmuje przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących w zakresie branży kanalizacyjno-wodociągowej, melioracyjnej, energetyczno-oświetleniowej oraz gazowej.

Dane techniczne

Wartość usługi nadzoru [zł netto]

Galeria zdjęć

Inne projekty

Powrót