Shell Polska otworzył stację tankowania LNG

Shell Polska otworzył kolejną stację tankowania LNG, tym razem w Piotrkowie Trybunalskim.
Jesteśmy dumni z tego, że wspieramy Shell w działaniach inżynieryjnych, wpływających realnie na obniżenie śladu węglowego w transporcie.

Wierzymy, że skroplony gaz ziemny będzie odgrywać coraz większą rolę pośród dostępnych źródeł energii dla transportu lądowego, zaraz obok biopaliw, wodoru czy energii elektrycznej.
W Polsce docelowo powstanie 11 stacji Shell zasilanych błękitnym paliwem. Oprócz wspomnianych wyżej korzyści związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla, LNG wykorzystywane w samochodach ciężarowych ma większą wydajność energetyczną i jest efektywne kosztowo. Silniki napędzane LNG emitują niemal 50 proc. mniej hałasu w porównaniu z silnikami diesla o dużej mocy, dzięki czemu mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia kierowców i umożliwić wykorzystanie floty w strefach o niskim dopuszczalnym poziomie hałasu np. w przypadku zaopatrywania sklepów poza godzinami szczytu na obszarach mieszkalnych.
Dodatkowe informacje:
Skroplony gaz ziemny (LNG) to czysta, bezbarwna i nietoksyczna ciecz powstająca po schłodzeniu gazu ziemnego do –162°C.
LNG jako paliwo wykorzystywane w samochodach ciężarowych i transporcie morskim może odegrać istotną rolę w realizacji celów energetycznych i klimatycznych ze względu na czystszy proces spalania i znacznie niższą emisję CO2 w porównaniu z olejem napędowym.
Shell jest największym na świecie niezależnym producentem skroplonego gazu ziemnego (LNG) działającym na wszystkich etapach procesu. Firma poszukuje pól gazowych, wydobywa i skrapla gaz oraz transportuje i dystrybuuje paliwo do klientów.
Shell pracuje nad dojrzałym łańcuchem dostaw neutralnego pod względem emisji CO2 paliwa LNG, aby jeszcze bardziej zredukować wydzielanie gazów cieplarnianych. Zasadniczym składnikiem jest biometan, który można produkować z różnego rodzaju odpadów organicznych, takich jak odpady rolnicze, stałe odpady komunalne i nawóz.
Intensywność emisji dwutlenku węgla w przypadku biometanu bardzo się różni w zależności od surowca używanego do produkcji i mieści w zakresie od -89 g CO2/MJ do +50 g CO2/MJ (wg Dyrektywy o odnawialnych źródłach energii II UE). Mieszając biometan z metanem jako paliwem kopalnym o różnej intensywności emisji dwutlenku węgla, Shell może oferować klientom z branży transportu ciężkiego paliwo LNG o średniej intensywności emisji 0 g CO2/MJ lub nawet niższej. Oszczędności do 1 mln ton CO2 można uzyskać na przykład produkując biometan z obornika lub innych odpadów roślinnych alb zwierzęcych.
1 Redukcja emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu paliwowym opiera się na aktualnych normach zarządzania jakością ISO 9001 oraz wartościach emisji EPA i GREET. „Emisje gazów cieplarnianych” obejmują CO₂, metan i N₂O.

Źródło opisu: https://lnkd.in/gb4B6hjz
https://lnkd.in/gbYsDkeJ

Zobacz także

Powrót