Stacja tankowania CNG w Warszawie

Metan jest najprostszym węglowodorem, zatem jego spalaniu nie towarzyszy emisja związków rakotwórczych ani dymów (redukcja wynosi nawet 99%), a emisja dwutlenku węgla jest znacznie mniejsza niż w przypadku silników zasilanych benzyną czy olejem napędowym. Dodatkowym atutem jest to, że silniki zasilane gazem ziemnym pracują znacznie ciszej. Auta na CNG generują nawet o 40% mniej hałasu od samochodów zasilanych paliwami konwencjonalnymi.

Budowa stacji tankowania gazu CNG na terenie bazy transportu przy ul. Mikkego

Budowa stacji CNG – mającej służyć uzdatnieniu sieciowego gazu ziemnego do wymagań jakościowych dla gazu CNG – na terenie Klienta; sprężanie gazu ziemnego do określonego ciśnienia, magazynowanie oraz dystrybucja gazu CNG.

Wartość usługi nadzoru [zł netto]

Galeria zdjęć

Inne projekty

Powrót