Umowa na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego ze Szpitalem Okulistycznym w Warszawie podpisana.

Podpisaliśmy umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla realizacji inwestycji: Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Okulistycznego przy ul. Sierakowskiego nr 13 oraz przebudowa bloku operacyjnego ze sterylizatornią w budynku szpitalnym z Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym w Warszawie.

Realizacja będzie trwała do 30 kwietnia 2023.

Czujemy się zmotywowani i pełni energii do dalszych działań.

Zobacz także

Powrót