ZBM Inwestorem Zastępczym dla projektu SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

👨‍⚕️ Tworzymy przyszłość opieki zdrowotnej!

Podpisaliśmy umowę z SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym i tym samym, przejmujemy rolę nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – etap II”.

Dołożymy wszelkich starań, aby nasz udział w tak ważnym projekcie przyniósł pozytywne rezultaty przyczyniając się do rozwoju placówki. Dziękujemy za zaufanie!

#budowa#nadzór#robotybudowlane#inwestor#placówkamedyczna#construction#opiekazdrowotna
Zobacz także

Powrót