ZBM Inwestycje geotermalne

ZBM S.A. znajduje się na liście podmiotów, które posiadają realną wiedzę na temat inwestycji geotermalnych. Aktualnie w Polsce działa 7 ciepłowni geotermalnych. Do końca 2024 roku ruszą kolejne trzy: w Kole, Sieradzu i Koninie, a w 2025 roku planowane jest zakończenie budowy ciepłowni geotermalnej w Turku. Czy jedenaście ciepłowni geotermalnych w Polsce to zadowalający wynik? Z pewnością może być lepiej i tej idei służy strona geotermia2030.pl, na którą serdecznie zapraszamy.
hasztag#geothermalenergy hasztag#renewables hasztag#sustainabledevelopment hasztag#ZBM hasztag#geotermia2030 hasztag#Poland hasztag#greenenergy hasztag#Konin hasztag#Sieradz
hasztag#geotermia hasztag#heat hasztag#OZE

ZBM S.A. is on the list of entities with real knowledge about geothermal investments. Currently, 7 geothermal heating plants are operating in Poland. By the end of 2024, three more will be launched in Koło, Sieradz, and Konin, and in 2025, the construction of a geothermal heating plant in Turek is planned to be completed. Is eleven geothermal heating plants in Poland a satisfactory result? It can certainly be better, and this idea is supported by the website https://geotermia2030.pl, which we warmly invite you to visit.
Zobacz także

Powrót