ZBM nadzór nad DK91

NRozpoczęliśmy pracę nad nowym projektem, którego przedmiotem jest przebudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku granica miasta Częstochowa – Nowa Wieś. W ramach inwestycji zostanie przebudowana jezdnia, skrzyżowania, zatoki autobusowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkowników DK91.

⌛ Planowany termin zakończenia robót: IV kwartał 2024.

#construction #road #safety #bezpieczeństworuchudrogowego #works #ZBM
Zobacz także

Powrót