ZBM w Inżynierze Budownictwa

Piszą o nas w Inżynierze Budownictwa: Inżynier Rezydent i Inspektora Nadzoru mgr inż. Andrzej Jaworski opisuje inwestycję, bez której Port Praski nie mógłby pełnić swojej funkcji. Zapraszamy do lektury!

https://lnkd.in/dJExRjyR

#portpraski
#Warszawa
#ZBM

Zobacz także

Powrót